Designed by:
O nas

Koło Naukowe Prawa Procesowego

Koło Naukowe Prawa Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji UW powstało w lipcu 2011 r. jako odpowiedź na zainteresowanie studentów praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Mamy głębokie przekonanie, że potrzeba istnienia studenckiej organizacji o takim właśnie profilu wynika ze strukturalnych braków w ofercie dydaktycznej wyższych studiów prawniczych w Polsce. Choć pogłębione, teoretyczne kształcenie studentów w zakresie nauk prawnych jest elementem fundamentalnym przygotowania przyszłych prawników i stanowi sedno dydaktyki na poziomie szkół wyższych, nie wyczerpuje w pełni możliwości kształcenia świadomych, profesjonalnie przygotowanych do wykonywania zawodu prawników-praktyków.

W spotkaniu z praktykami, w rozmowie, warsztacie czy symulacji procesu widzimy szansę, o którą niezwykle ciężko w ramach standardowego, kursowego nauczania, a którą jest nabranie zalążków warsztatu prawnika – profesjonalisty. Zamierzamy dążyć do stworzenia przestrzeni dla nowych form zetknięcia się z prawem – chcemy zatem pracować razem z praktykami na warsztatach dotyczących różnych aspektów procesu (np. pism procesowych, wymowy prawniczej, metodyki pracy prawników w procesie, budowy argumentacji, strategii i taktyki dowodzenia). W ramach Koła organizujemy także symulacje procesu, tzw. moot courts, które w prawdziwej sali sądowej pozwalają studentom wczuć się w odpowiedzialną rolę różnych uczestników procesu. Jest to doskonała okazja by lepiej poznać nie tylko samą rozprawę, ale też lepiej poznać siebie – swój własny warsztat prawniczy.

Koło Naukowe Prawa Procesowego powstało po to, by dać nam wszystkim okazję spróbowania czegoś zupełnie nowego na studiach prawniczych – wzbogaconego pogłębioną refleksją podejścia do praktyki i rzeczywistych problemów występujących w pracy prawnika – procesualisty. Mamy nadzieję, że i Wy chcecie skorzystać z tej szansy.

Opiekunami naszego Koła są:

  • prof. dr hab. Karol Weitz,
  • dr hab. prof. UW Maria Rogacka-Rzewnicka,
  • dr Katarzyna Girdwoyń,
  • dr hab. Tadeusz Zembrzuski.