Designed by:
Galeria

Zdjęcia ze spotkań organizowanych przez Koła Naukowego Prawa ProcesowegoROK AKADEMICKI 2017/2018 


ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROK AKADEMICKI 2015/2016 

ROK AKADEMICKI 2014/2015 ROK AKADEMICKI 2013/2014 

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2011/2012 
Warsztaty z pisania pism procesowych w procesie cywilnym - spotkanie II – dr Dagmara Olczak - Dąbrowska (18.04.2012r.) 

Warsztaty z pisania pism procesowych w procesie cywilnym - spotkanie I – dr Tadeusz Zembrzuski (27.03.2012r.) 

Technika mowy i emisja głosu - warsztat II (14.03.2012r.)

Symulacja rozprawy cywilnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (01.03.2012r.)

Symulacja karna - rozprawa apelacyjna - warsztat (21.02.2012r.)

Technika mowy i emisja głosu - warsztat I (15.02.2012r.)

„Rola sędziego i strony w procesie cywilnym - wczoraj, dziś i jutro" - sędzia SN Henryk Pietrzkowski (9.01.2012r.)

Symulacja procesu karnego (12.12.2011r.)

„Nowy model koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym” - dr Tadeusz Zembrzuski (29.11.2011r.)

Symulacja posiedzenia aresztowego – warsztat (22.11.2011r.)

Debata: „O jakości realizacji obowiązków procesowych w postępowaniu karnym z perspektywy sędziego, prokuratora i adwokata” (16.11.2011r.)

„Kontradyktoryjność w postępowaniu nieprocesowym” – dr Piotr Rylski (8.11.2011r.)

„Mowa końcowa w procesie karnym” – dr Łukasz Chojniak (25.10.2011r.)

„Uwagi o sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości” – sędzia SN Antoni Górski (17.10.2011r.)