Designed by:
Aktualności
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego


Drogie Członkinie oraz Drodzy Członkowie Koła,

W związku z koniecznością zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Procesowego informujemy, że odbędzie się ono w formie wideokonferencji w dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 20:10.

Do wszystkich Członków Koła została wysłana wiadomość e-mail na temat WZ wraz z porządkiem obrad oraz ze szczegółami technicznymi, które pozwolą na uczestnictwo w spotkaniu.

Aktualna lista Członków Koła znajduje się na stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, co do listy Członków, uprzejmie prosimy o pilny kontakt jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem.

Prosimy również o kontakt w przypadku nieotrzymania wiadomości, niemożliwości jej odczytania lub w przypadku jakichkolwiek pytań.

Mając już doświadczenie z ubiegłego roku liczymy, że zdalna forma przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia nie będzie stanowić znaczącego utrudnienia w jego toku.


Pozdrawiamy serdecznie

– Zarząd Koła Naukowego Prawa Procesowego