Partnerzy Koła

Designed by:
Aktualności
Ważna informacja – I OKC "Nowelizacja 2019"

Szanowni Państwo! 
informujemy, że z przyczyn technicznych zmieniona zostaje platforma, na której odbędzie się konferencja – zamiast Google Meets wykorzystana zostanie platforma Microsoft Teams.

Prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, na które to zostaną rozesłane maile ze szczegółowymi informacjami. 
– Zarząd Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW


 
Szczegółowy program I OKC "Nowelizacja 2019"Szanowni Państwo,


Koło Naukowe Prawa Procesowego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW ma zaszczyt powiadomić, że przesunięta z powodu pandemii COVID - 2019 I Ogólnopolska Konferencja Cywilnoprocesowa „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” odbędzie się dnia 15 października 2020 r. na platformie Google Meet.

Zapraszamy Wszystkich Państwa do uczestnictwa w Konferencji, która w swoim obszarze zainteresowania mieć będzie ostatnie obszerne i wielowątkowe nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, znane pod nazwą „Nowelizacja KPC 2019”.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem konferencji podanym poniżej.


9:00 – 9:30 Rejestracja

PANEL I

9:30 – 10:30

9:30 – 9:40 Otwarcie konferencji i powitanie Gości

  • dr  Andrzej Bielecki (Prodziekan ds. studenckich WPiA UW)
  • Jakub Spiechowicz (Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW)

9:40 – 10:30 Dyskusja ekspertów – Cele i efekty nowelizacji na tle zasad i wartości postępowania cywilnego

Moderator: r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

  • adw. dr Marcin Ciemiński (Clifford & Chance)
  • r.pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)
  • r.pr. dr Agnieszka Gołąb (Uniwersytet Warszawski)
  • adw. dr Stanisław Sołtysik (Dentons)

10:30 – 10:40 Przerwa

PANEL II

10:40 – 12:00 Nadanie biegu sprawie a rozpoznanie sporu

Moderator:  r.pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)

10:40 – 11:00 mgr Paulina Zaborowska (Uniwersytet Warszawski), Niewłaściwość usuwalna czy nieusuwalna? Nowe obowiązki w zakresie badania właściwości sądu

11:00 – 11:20  Krzysztof Dwiecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pismo niebędące pozwem jako przejaw nadużycia prawa procesowego

11:20 – 11:40  Jakub Spiechowicz (Uniwersytet Warszawski) Pozew oczywiście bezzasadny a prawo do rzetelnego procesu

11:40 – 12:00  mgr Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski), Zastosowanie przepisów o doręczeniu pierwszego pisma procesowego przez komornika do nakazów zapłaty

12:00 – 12:10 Przerwa

PANEL III

12:10 – 13:30 Plan rozprawy i postępowanie dowodowe

Moderator:  r.pr. dr hab. Joanna Studzińska prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

12:10 – 12:30  Anna Lanina (Uniwersytet Warszawski), Plan rozprawy: zwiększenie zaangażowania stron czy fikcja ułatwienia przebiegu postępowania

12:30 – 12:50  mgr Karolina Badurowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wpływ nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na czynności procesowe stron w postępowaniu dowodowym

12:50 – 13:10  mgr Mateusz Winczura (Uniwersytet Warszawski), Dowód na specjalnych prawach – o dopuszczeniu dowodu z dokumentu bez postanowienia dowodowego

13:10 – 13:30  mgr Mateusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Wrocławski), Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu sądowym

13:30 – 13:50 Dyskusja z udziałem uczestników - Katarzyna Duda (Prezes Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW)

13:50 – 14:10 Przerwa

PANEL IV

14:10 – 15:50 Wokół zaskarżania orzeczeń

Moderator: r.pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)

14:10 – 14:30  mgr Marta Matkowska (Uniwersytet Warszawski), Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym w świetle konstytucyjnej zasady jawności postępowania sądowego

14:30 – 14:50  mgr Barbara Cis (Uniwersytet Śląski), Skład sądu pierwszej instancji w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

14:50 – 15:10  Jan Wojciechowski (Uniwersytet Warszawski), Zażalenie poziome – problemy i wątpliwości w praktyce sądów powszechnych

15:10 – 15:30  mgr Magdalena Hilt (Uniwersytet Warszawski), Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym

15:30 – 15:50  mgr Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski), Zaskarżalność postanowień, których przedmiotem jest odmowa uzasadniania orzeczenia oraz jego doręczenia

 

15:50 – 16:00 Przerwa

PANEL V

16:00 – 17:20 Inne kwestie budzące kontrowersje

Moderator: r.pr. dr hab. Joanna Bodio (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

16:00 – 16:20 Aleksander Leszczyński (Uniwersytet Warszawski), Opłata od wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w świetle zasady sprawiedliwości proceduralnej

16:20 – 16:40  Julia Cholewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Nie śpij, bo Cię umorzą – o znaczeniu nowego brzmienia art. 182 k.p.c. słów kilka

16:40 – 17:00  mgr Michał Szulczewski (Uniwersytet Łódzki), Nowelizacja postępowania odrębnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

17:00 – 17:20  Katarzyna Duda (Uniwersytet Warszawski), Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej

 

17:20 – 17:50 Dyskusja z udziałem uczestników – Jakub Spiechowicz (Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW)

 

17:50 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

  • Katarzyna Duda (Prezes Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW)


W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kołem poprzez adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio z Koordynatorem Konferencji:

Wiceprezesem ds. Procesu Cywilnego Jakubem Spiechowiczem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . / nr tel. 508-789-384

Do zobaczenia!
– Zarząd Koła Naukowego Prawa Procesowego WPiA UW